Podmínky soutěže na Facebooku 11.3-21.3.2021


Pravidla soutěže

“SOUTĚŽ O 3x SADU FIXAŘ V HODNOTĚ 349.-KČ”

PUTOVNÍ KAMÍNKY, 11.3.2021

Pořadatel soutěže:

Martin Daňo

IČ: 0166 0004

se sídlem: Úvoz 769, Rosice u Brna, 665 01

 

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 11.3-21.3.2021 do 20h(včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce  https://www.facebook.com/PutovniKaminkyFB

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je:

1. Zaslání FOTKY Vámi malovaného kamínku pod soutěžní příspěvek.

2. Účastník musí být fanouškem stránky  https://www.facebook.com/PutovniKaminkyFB

Účastník soutěže může vložit neomezeně soutěžních fotek, vyhrát může ale pouze jednu sadu FIXAŘ.
(Každému bude uznána pouze jedna fotka s nejvíce reakcemi)

O výherci rozhodne nejvyšší počet lajků (reakcí) u jeho fotky

V případě shody lajků (reakcí) u fotky rozhodne stáří přidané fotky- starší přidaná fotka vítězí.

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

3 výherci získají v této soutěži SADU FIXAŘ V HODNOTĚ 349.-KČ z eshopu https://www.desty.cz/

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/PutovniKaminkyFB/  nejpozději 22.3.2021

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 25. 3. 2021 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu  https://www.facebook.com/PutovniKaminkyFB/  vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách  https://www.facebook.com/PutovniKaminkyFB/   . Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu  https://www.facebook.com/PutovniKaminkyFB/  .
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí.
Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Brně dne 11. 3. 2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení